JAA!rplan 2018

//JAA!rplan 2018

Herinner je je Tour d’Achterhoek, het grote JAA!festival in de Radstake met ongeveer 100 jonge ambtenaren uit de hele regio, onze promotiefilm en de stand op de Achterhoekse Talententuin op het DRU-industriepark nog? JAA! heeft zich in 2017 flink ingespannen en dat leidde tot  meerdere hoogtepunten! Wij zijn daarom trots op de basis die in 2017 is gelegd. In  2018 bouwen we verder en daarvoor is een jaarprogramma opgesteld. Hierin blijven lef, verbinden en inspireren de kernbegrippen, maar de focus en het programma zijn iets aangepast.

 

Het JAA!rprogramma 2018

Het beter positioneren van jonge ambtenaren in de gemeentelijke organisaties en de transformatie van een sturend naar een meer coördinerend bestuur zijn de huidige focuspunten.

Wat staat er te gebeuren en hoe gaan we hier invulling aan geven? Er worden netwerksessies en workshops in samenwerking met burgemeester Otwin van Dijk (gemeente Oude IJsselstreek) en andere jongerenorganisaties als B-Young (gemeente Berkelland) en JongBronckhorst gehouden. Daarnaast lanceren we pressurecookersessies waarbij jonge ambtenaren een vraagstuk voorleggen aan andere jonge ambtenaren uit de hele regio. Het doel hiervan is om kennisdeling te bevorderen, waarbij collega’s met een frisse blik een vraagstuk bekijken om tot creatieve oplossingen te komen. Interessante en spannende bijeenkomsten, dus. En waar je al helemaal bij moet zijn, is de studiereis naar Eindhoven in het najaar! Wil je dit niet missen? Houd onze site en social media in de gaten.

DNA

Afgelopen woensdag 7 maart hebben we onze ideeën en het JAA!rprogramma 2018 gepresenteerd aan Het Directeuren Netwerk Achterhoek (DNA). Hiertoe behoren alle gemeentesecretarissen van de Achterhoekse gemeenten. Het DNA erkent de meerwaarde van het JAA!rprogramma en onderstreept de kernbegrippen lef, verbinden en inspireren. Een enorme stimulans om op deze manier door te gaan!

Opgeven voor activiteiten

Wil je je opgeven voor een van deze of zelfs alle activiteiten? Blijf ons volgen! In de komende periode zal er meer informatie bekend gemaakt worden over de activiteiten. #heblef#weeserbij#doemee!

 

 

2018-03-12T18:59:12+02:00