Terugblik interactieve verkiezingssessie

//Terugblik interactieve verkiezingssessie

Op 21 april heb ik deelgenomen aan een interactieve verkiezingssessie, voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door JAA! en TJA (Twentse Jonge Ambtenaren). Gastspreker was dr. Kristof Jacobs, docent Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij blikte onder andere terug op de recente Tweede Kamerverkiezingen en het grote aantal partijen dat zetels behaalde.

Hij vertelde op boeiende wijze over de oorzaken en gevolgen van deze versplintering van de landelijke politiek. Het blijkt niet iets nieuws te zijn, want het is ook in vroegere regeerperiodes voorgekomen. Wel zijn er nu relatief veel afsplitsers, die uit hun fractie zijn gestapt en met hun eigen, nieuwe partij meedoen aan de verkiezingen. En er zijn echte nieuwkomers, zoals Forum voor Democratie. Vanwege de lage kiesdrempel in ons land is de kans ook groter dat kleine partijen in de Tweede Kamer kunnen komen.

Social media
Wat ik persoonlijk interessant vond is de impact van sociale media hierin. Vooral nieuwe partijen als Denk en Forum voor Democratie hebben hier zeker voordeel bij om kiezers aan te spreken, maar het effect is uiteindelijk beperkt. Zij hebben nog steeds traditionele media als tv en kranten nodig om voldoende burgers te bereiken die op hun willen stemmen.

Peilingen
Omdat Jacobs veel onderzoek doet naar politiek ging hij in op de zin en onzin van peilingen. De manier waarop je de vragen stelt en hoe je de onderzoeksresultaten vervolgens verwerkt en presenteert blijkt cruciaal voor de betrouwbaarheid. Dit laat in de praktijk nog wel eens te wensen over, maar de ‘feiten’ worden door landelijke media vaak klakkeloos voor waar gepresenteerd.

Discussie
Ter afsluiting konden de deelnemers vragen stellen en ontstond er een levendige discussie. Hoe ga je op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld om met ‘boze burgers’, hoe betrek je burgers het best in deze ‘participatiemaatschappij’, wat werkt wel en wat niet?

Het was weer een leuke, interessante bijeenkomst van JAA!, dit keer in de mooie Hanzestad Zutphen. Deze eerste samenwerking met Twente was een goede zet en is wat mij betreft voor herhaling vatbaar! Dank aan JAA! en TJA voor de goede organisatie.

Arjan Wagenmans
Regio Achterhoek

2017-05-15T10:51:34+02:00